PŘEHLED DOMŮ K PRODEJI

I. ETAPA

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY I.ETAPY - 1Q/2018

DOKONČENÍ VÝSTAVBY I.ETAPY - 2Q/2019


POPIS PROJEKTU

V první etapě projektu vzniknou v zájmovém území dva rodinné domy RD01 a RD02. Každý rodinný dům bude na pozemku o velikosti cca 1 tis. m2 a vzniknou v něm dle prohlášení vlastníka dvě samostatné bytové bytové jednotky (01.A/01.B, 02.A/02.B). Vlastník příslušné bytové jednotky bude zároveň ideálním spoluvlastníkem celého pozemku s výhradním právem užívání části pozemku, která k příslušné bytové jednotce náleží.

RD 01

BYTOVÁ JEDNOTKA 01.A


 • Dispozice 4+kk
 • Užitná plocha domu 157,09 m2
 • Parkování - 1 x stání pod přístřeškem a 1 x garáž 
 • Celková plocha pozemků 1.002 m2 pro RD01_BYT.01.A+01.B
 • Zastavěná plocha bytovou jednotkou 01.A a garáží  120,9 m2
 • Parcely č. 836/3 - ideální spoluvlastnictví s RD01_BYT.01.B

BYTOVÁ JEDNOTKA 01.B

 • Dispozice 4+kk
 • Užitná plocha domu 157,09 m2
 • Parkování - 1x stání pod přístřeškem / 1x garáž
 • Celková plocha pozemků 1.002 m2 pro RD01_BYT.01.A+01.B
 • Zastavěná plocha domem a garáží 120,9 m2
 • Parcely č. 836/3 - ideální spoluvlastnictví s RD01_BYT.01.A

RD 02

BYTOVÁ JEDNOTKA 02.A

 • Dispozice 4+kk
 • Užitná plocha domu 157,09 m2
 • Parkování - 1x stání pod přístřeškem / 1x garáž
 • Celková plocha pozemku 1.003 m2 pro RD02_BYT.02.A+02.B
 • Zastavěná plocha domem a garáží 120,9 m2
 • Parcela č. 836/6 - ideální spoluvlastnictví s RD02_BYT.02.B

BYTOVÁ JEDNOTKA 02.B

 • Dispozice 4+kk
 • Užitná plocha domu 157,09 m2
 • Parkování - 1x stání pod přístřeškem / 1x garáž
 • Celková plocha pozemku 1.003 m2 pro RD02_BYT.02.A+02.B
 • Zastavěná plocha domem a garáží 120,9 m2
 • Parcela č. 836/6 - ideální spoluvlastnictví s RD02_BYT.02.A