PLATEBNÍ PODMÍNKY

PRŮBĚH PRODEJE


*UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY

Rezervační poplatek ve výši 100.000 Kč při uzavření rezervační smlouvy. Poplatek se započítává do celkové kupní ceny a rezervace je platná po dobu 20 dnů.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v čase kdy je Vám nemovitost rezervovaná, I. platba kupujícího ve výši 25% z celkové kupní ceny a to do 7 dnů po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA 

Po dokončení hrubé stavby domu, II.platba kupujícího ve výši 25% z celkové kupní ceny a to do 20 dnů po výzvě prodávajícím.

KUPNÍ SMLOUVA

Podpis kupní smlouvy následuje po přidělení čísla popisného, zapsání jednotky do KN a uhrazení zbývající části kupní ceny.

PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

Podepsaná kupní smlouva je vložená do katastru nemovitostí a následně dojde k předání domu kupujícímu.


*V případě, že je eventuální budoucí hypoteční úvěr vyřizován přes našeho hypotečního specialistu pana Ing. Bureše a následně nedojde ke schválení tohoto úvěru, je rezervační poplatek v plné výši vrácen zpět budoucímu kupujícímu a rezervační smlouva je stornována bez dalších poplatků či nákladů pro kupujícího.