O PROJEKTU

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

V rámci několika etap vznikne na území o velikosti 2ha celkem 14 rodinných domů každý se dvěma bytovými jednotkami, jeden dvojdům se třemi bytovými jednotkami a jeden samostatný rodinný dům. Naším cílem je v daném území vytvořit zcela novou obytnou čtvrť, která tak bude příjemným místem k bydlení.

KONCEPCE PROJEKTU

Domy budou čtvercového půdorysu, rozdělené převážně na dvě bytové jednotky, dvě hmoty, které využívají morfologie terénu a jsou od sebe opticky odděleny výškovým odskočením obou bytů. Koncept vychází z pozvolného přechodu z veřejného prostoru - ulice, přes poloveřejný prostor oddělující dům od ulice, až po soukromý prostor zahrady. 

FOTOGALERIE DOKONČENÝCH DOMŮ


Autor: Peter Fabo


Veškeré údaje (včetně technických, obchodních a jiných informací, vizualizací a jiných vyobrazení) na tomto webu jsou poskytovány v dobré víře k datu jejich uveřejnění, nicméně jsou pouze orientační a nejsou závazné, nelze proto spoléhat na jejich přesnost či úplnost, nebo se jich dovolávat. Společnost Pressto s.r.o.  si vyhrazuje právo změny zde uvedených údajů bez dalšího oznámení. Nejnovější údaje si prosím ověřte u prodejce před uzavřením smlouvy.