PRŮBĚH VÝSTAVBY RD


03/2018 - ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY I. ETAPY - RD.01, RD.02


ZEMNÍ PRÁCE - SEJMUTÍ ORNICE


04/2018, RD.01, ZÁKLADOVÉ PASY - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 


05/2018, ZÁKLADOVÉ DESKY - RD1, RD2


05/2018, OBVODOVÉ ZDIVO RD_01


07/2018, RD1 - PREFA SCHODIŠŤOVÉ RAMENO, MONOLITICKÉ STROPY NAD 1.NP


08/2018, RD1 - 2.NP


09-10/2018, RD1