STANDARDY DOMU

STAVEBNÍ PRVKY

základy

- kombinace základových pasů a vyzdívaných základových pasů (ztracené bednění s vloženou   armaturou a zalité betonem)

základová deska

- železobetonová monolitická deska

svislé nosné konstrukce

- zdivo z keramických bloků

vodorovné nosné konstrukce

- železobetonové monolitické stropní desky nad 1.NP a nad 2.NP

- strop nad 1.NP - zůstane po odbednění bez dalších úprav, (WC v 1.np - SDK podhled), strop nad 2.NP - sádrová nebo jádrová omítka ( koupelny ve 2.np - SDK podhled) 

příčky

- zvukově izolační SDK příčky, dvojitý záklop nebo zděné příčky PTH11,5

- RD_10,11,3,4 - koupelna ve 2NP, č. 2.03 - zděné příčky tl. 11,5 a 17,5 cm 

schodiště

- jednoramenné železobetonové 

konstrukce střechy

- železobetonová monolitická deska - zateplená tepelnou izolací
- hydroizolační vrstva, mechanicky kotvená - pohledová, provedení PVC-P v antracitové barvě

klempířské výrobky

- lakovaný plech - pozink (antracitová barva), parapety, žlaby, svody

zámečnické výrobky

- schodišťové zábradlí - barva černá, RAL 9005
- zábradlí k okně - 2.NP, 1Ks
- venkovní branka TKO
- stožár na střeše - pro TV, SAT
- venkovní přístřešek pro automobil (pouze pro RD3,4)

fasáda

- kontaktní zateplovací systém

VÝPLNĚ OTVORŮ

exteriér - výplně otvorů, okna

- dřevěná okna s hliníkovým opláštěním, euro profil s izolačním trojsklem

- světlík nad vnitřním schodištěm, el. ovládaný

- výlez na střechu vč. výsuvného žebříku

stínící prvky

- skrytá příprava pro umístění venkovních stínících žaluzií (rozmístění dle PD)

exteriér - výplně otvorů, dveře

- dřevěné vstupní dveře do domu, systémová zárubeň

- vstupní dveře do garáže, systémová zárubeň

- garážová sekční výsuvná vrata s el. pohonem, dálkově ovládaná

interiér - výplně otvorů, dveře, vestavěné skříně

- dveře vnitřní plné, obložkové, lakované - bílá barva, vč. kování


- vestavěná skříň pod schody  - barva prémiově bílá, laminovaná dřevotříska - Egger, ST9, W1000


POVRCHOVÉ ÚPRAVY

vnitřní omítky

- stěny - sádrová nebo vápenocementová omítka
- stropy nad 2.NP - sádrová nebo vápenocementová omítka (wc a koupelny - strop SDK, strop nad 1.NP - pohledový beton)

venkovní omítky a úpravy povrchů

- probarvená tenkovrstvá omítka fasády, barva bílá

- obklad zádveří z lícového zdiva

nášlapné vrstvy podlah

- dřevěná podlaha dvouvrstva, tl. cca. 10mm - obývací pokoj, chodba, pokoje

- keramická dlažba - zádveří, wc, koupelny

- schodiště - dřevěný obklad provedení dub

- garáž - ochranný bezprašný nátěr podlahy

povrchy stěn a stropů

-  malba - barva bílá

vnitřní obklady

- obklady keramické, výška obkladu 2,3 - 2,4m na WC a v koupelnách 

- Dlažba max. formát 60x60cm, obklady max.formát 30x60cm

parapety vnitřní

- dřevotřískové laminované desky, barva totožná s vnitřní barvou oken

podlahy

- Anhydritový nebo cementový potěr 

INSTALACE

rozvody vody

- plastové potrubí, vodoměrná sestava ve vodoměrné šachtě na pozemku

rozvody kanalizace

- potrubí z plastových trub, revizní kanalizační šachta na pozemku

rozvody plynu

- potrubí z ocelových trub, plynoměr umístěn v instalačním kiosku před domem

vytápění domu

- nástěnný plynový kondenzační kotel 14kW

- zásobníkový ohřívač TUV 100l

- sestava dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody, rozvody v mědi

- desková otopná tělesa  s termostatickými hlavicemi, před francouzkými okny - otopné konvektory s ventilátorem

- koupelna - otopný žebřík

zařizovací předměty

- veškeré sanitární/zařizovací předměty jsou vyspecifikované v PDF "interiérový standard´´

- kuchyně: příprava pro napojení kuchyňské linky na vodu/odpad/VZT dle PD ( kuchyňská linka   není   součástí dodávky) 

- zahradní kohout - 1ks

- připravenost pro pračku - koupelna 2NP.

- retenční nádrž na dešťovou vodu - 5m3 (k nádrži dotažen silový kabel pro čerpadlo, vývod vody na fasádu od nádrže - zahradní kohout 1ks)

elektroinstalace - silnoproudé

- Legrant, VALENA LIFE bílá - koncové prvky vypínačů a zásuvek

- rozvaděč plastový bílý na stěnu

- příprava vývodů v pozicích dle PD - např. připojení markýzy

- nezahrnují dodávku a montáž světel interiérových (kromě světel venkovních viz níže)

- světla venkovní - SV1 (1ks) - markýza, SV15 (1ks) - instalační kiosek, SV13 (2ks) - nad vstupem     do garáže a přístřešek parking, SV8 (2ks) - fasáda domu do zahrady 

- WC 1.03, koupelny 2.02 a 2,03 - v každé koupelně a na WC vyveden jeden kabel pro světlo v SDK.

elektroinstalace - slaboproudé

- přívod optického kabelu do bytového rozvaděče - (dodávka a montáž Switch panelu vč. uvedení do provozu/aktivace není součástí standardu)

- datové rozvody po bytě - osazení zásuvek v pozicích dle PD

- rozvaděč plastový bílý na stěnu (vyvedení rozvodů z datových zásuvek v domě)

- Legrant, VALENA LIFE - zásuvky SLP

- domácí telefon - 2ks

- TV, SAT - příprava pro osazení stožáru na střeše (4x závitová tyč)

- TV, SAT - kabelová chránička z rozvaděče v zádveří na střechu a dále z rozvaděče v zádveří do obývacího pokoje v 1.NP - 1x TV zásuvka

vzduchotechnika

- WC a koupelny větrány nuceným odtahem - ventilátorem

- příprava pro nucené větrání v kuchyni, D150 - digestoř (není součástí dodávky)


VENKOVNÍ ÚPRAVY KOLEM DOMU

venkovní komunikace - zpevněné plochy

- přístupový chodníček ke vstupu do domu - betonová dlažba 

- parkovací stání pod pergolou/otevřené - betonová dlažba  

- vjezd - betonová dlažba 

- venkovní terasa - betonová dlažba

- přístupové komunikace u domu budou lemované - sadovým obrubníkem

ostatní venkovní úpravy

- okapový chodníček kolem objektu - sadový obrubník, vyplněné kačírkem z říčních valounů

- instalační kiosek - provedení pohledový beton - umístění HUP, elektroměru, schránky, zvonku,   světla, mluvítka - pro domácí telefon 

- oplocení pozemku - poplastované pletivo výšky 1,2m

- budou provedeny HTU (hrubé terénní úpravy) pozemku s rozprostřením ornice a sadové úpravy u vstupní části do domu.