KLIENTSKÉ ZMĚNY

1. Uplatňování klientských změn

v okamžiku, kdy kupující uzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní, má možnost uplatnit do stanoveného termínu klientské změny. Nejzazším termínem uplatnění klientských změn je dokončení hrubé stavby domu.

Klientské změny se dělí do dvou kategorií v závislosti na složitosti změn požadovaných kupujícím. Paušální poplatek za klientskou změnu nezahrnuje náklady zhotovitele na ocenění klientských změn, realizaci klientských změn, konzultace s projektantem / architektem a zpracování projektové dokumentace.

Pracovník pověřený projednáváním klientských změn má právo požadované klientské změny zamítnout.

2. Kategorie klientských změn


Kategorie A, paušální poplatek 20.000 Kč bez DPH

  • záměna standardních typů materiálů ( obklady, dlažby, podlahy), bez nutnosti úprav podkladů
  • záměna standardních typů kování na dveřích nebo barvy laku interiérových dveří
  • záměna standardních typů zařizovacích předmětů (baterie, sprch. zástěny, vany, umyvadla), bez nutnosti jiných zásahů do příslušných médií
  • záměny standardních typů zásuvek a vypínačů za nadstandardní - kompletace elektro
  • záměna standardních bílých maleb místností za nadstandardní


Kategorie B, paušální poplatek 40.000 Kč bez DPH

  • úpravy "Kategorie A", které vyžadují zásahy do rozvodů médií nebo jiné stavební úpravy a zásahy do kce. domu (sekání, drážkování)
  • záměna standardního typu interiérových dveří za nadstandardní
  • dispoziční změny - přidání / bourání příček, posuny příček, změny velikosti otvorů
  • navyšování počtu / změna pozic zásuvek a vypínačů - silnoproud, slaboproud
  • přidávání vývodů pro osvětlení, změny rozvodů v kuch. koutech, změny podkladních vrstev podlah, změna orientace dveří interiérových